Dagens strømpriskrise krever politisk styring av prisen