Ukrainske Svitlana (til venstre), skal vere ein av dei første som får styre gratisbutikken på Krambua. Flyktningkonsulent Amie Evanger Kanyi skal vere til støtte undervegs.
Ukrainske Svitlana (til venstre), skal vere ein av dei første som får styre gratisbutikken på Krambua. Flyktningkonsulent Amie Evanger Kanyi skal vere til støtte undervegs. FOTO: Andreas Isaksen

Flyktningar skal sjølv få styre ny gratisbutikk