Oppvarminga av kyrkjebygg er dyrt om dagen – men ikkje så dyrt som soknerådet frykta i januar.
Oppvarminga av kyrkjebygg er dyrt om dagen – men ikkje så dyrt som soknerådet frykta i januar. FOTO: Knut Atle M. Seim/arkiv  

– Straumtiltaka verkar – kyrkja treng mindre pengar