Det er snart 30 år sidan Sivilforsvaret sine tyfonar i Sauda blei tatt ut av drift.
Det er snart 30 år sidan Sivilforsvaret sine tyfonar i Sauda blei tatt ut av drift. FOTO: Odd Skarbomyr, DSB.

Har fjerna siste rest av varslingsanlegget