Steffen Høiland er leiar av LO i Nord-Rogaland. Han støttar kommunal næringslivsstøtte, men ber om at den går til dei som har størst behov.
Steffen Høiland er leiar av LO i Nord-Rogaland. Han støttar kommunal næringslivsstøtte, men ber om at den går til dei som har størst behov. FOTO: Arkivfoto

Innspill i forbindelse med kommunal ordning for støtte til næringslivet i Sauda