Naturinngrepa som følgjer ei kraftutbygging må ha ein pris. Nå føreslår eit utval å endra spelereglane og kompensasjonen til kommunane.
Naturinngrepa som følgjer ei kraftutbygging må ha ein pris. Nå føreslår eit utval å endra spelereglane og kompensasjonen til kommunane. FOTO: Knut Atle M. Seim/arkiv.

«Her blir det ikkje nye kilowattimar å hente frå naturen vår.»