Høge kraftprisar gjorde at Saudefaldene-eigar Orkla sin kraftdivisjon leverte eit driftsresultat på 631 millionar kroner i 4. kvartal.
Høge kraftprisar gjorde at Saudefaldene-eigar Orkla sin kraftdivisjon leverte eit driftsresultat på 631 millionar kroner i 4. kvartal. FOTO: Arkiv.

Svakare resultat for Orkla – gode vasskraft-tal