Laget «Dream Team» med frå venstre Knut Jesper Landa Bjørheim, Malena Løland og Linea Hustveit vann Sauda-finalen og skal kjempa mot andre åttandeklasselag frå Ryfylke i kunnskapstevlinga Ryfylkequizen i Folkets Hus i Sauda i mai.
Laget «Dream Team» med frå venstre Knut Jesper Landa Bjørheim, Malena Løland og Linea Hustveit vann Sauda-finalen og skal kjempa mot andre åttandeklasselag frå Ryfylke i kunnskapstevlinga Ryfylkequizen i Folkets Hus i Sauda i mai. FOTO: Knut Atle M. Seim

Drøymelag frå 8A til quizfinale i Folkets Hus

Linea, Malena og Knut Jesper skal representera Sauda i 2023-utgåva av Ryfylke-quizen.

Finalen i den åttande utgåva av Ryfylke-quizen vil finna stad i Folkets Hus torsdag 25. mai. Her skal Linea Hustveit, Malena Løland og Knut Jesper Landa Bjørheim forsvara Sauda si ære. Laget deira, «Dream Team», gjekk tysdag heilt til topps i den lokale superfinalen ved Sauda ungdomsskule.

Frå før har Tor Øyvind Skeiseid frå Ryfylkealliansen besøkt skulen med eit eige undervisningsopplegg med Ryfylke som tema. I Ryfylke-quizen blir elevane utfordra nettopp på kunnskap om regionen.

I finalen tysdag fekk åttandeklassingane spørsmål om folk, samferdsel, opplevingar og mat.

Opplevingar i Ryfylke var eitt av temaa i Sauda-finalen av Ryfylke-quizen. FOTO: Knut Atle M. Seim.

– Eg har lært mykje nytt om Ryfylke, slår Knut Jesper fast etter at plassen i den store finalen er sikra. Dei to jentene seier seg einige i det. Og dei synest det er bra at dei får eit slikt høve til å læra meir om regionen dei bur i.

Medlemmene på «Dream Team» fortel at dei har øvd litt på Ryfylke-stoffet før finalen. Mest på skulen. Før den store finalen under Saudadagane må det imidlertid meir øving til. Ambisjonane er det lite å seia på.

– Me må gå til topps, slår Malena fast.

Spente før finalen

– Finalen blir strøyma slik at «heile verda» kan følga med. Kva tenker de om det?

– Me gru-gler oss, innrømmer dei tre.

I Folkets Hus vil det også vera muleg for publikum å vera til stades under finalen.

– Nå må de andre i 8A hjelpa desse tre til å bli best muleg førebudd til finalen, vinnarlaget får 3 000 kroner til klassekassen, oppmodar Skeiseid.

Ein gong tidlegare har eit lag frå Sauda vunne hovudfinalen i Ryfylke-quizen. Det var i 2020, då Toralf G. Rusten, Liva Sørnes og Kristiane Teig skåra heile 34 av 36 poeng i finalen på og vann med minst muleg margin foran Tau ungdomsskule på andreplass.

– Nivået har vore enormt dei siste åra, seier Tor Øyvind Skeiseid, og legg til at eit Sauda-lag som deltok for nokre år sidan reiste Ryfylke rundt for å førebu seg til finalen, der dei blei nummer to, trass ein solid score.