Konstituert kommunalsjef næring og samfunn, Roger Birkeland, gjer det klart at kommunen har høve til å tvinge fram ei sikring av Brugata 19, som i dag står avsperra på grunn av fare for fall av lause byggdelar.
Konstituert kommunalsjef næring og samfunn, Roger Birkeland, gjer det klart at kommunen har høve til å tvinge fram ei sikring av Brugata 19, som i dag står avsperra på grunn av fare for fall av lause byggdelar. FOTO: Andreas Isaksen.

– Kan tvinge fram ei sikring av bygget