(Nettfoto? Skal delar av symjeopplæringa flyttast frå symjehallen til elvar og vatn utandørs? Det antydar kommunedirektøren i sitt forslag til innsparingar i oppvekstsektoren.
(Nettfoto? Skal delar av symjeopplæringa flyttast frå symjehallen til elvar og vatn utandørs? Det antydar kommunedirektøren i sitt forslag til innsparingar i oppvekstsektoren. FOTO: Illustrasjonsfoto: Even Emberland/arkiv

Oppvekst: Symjeopplæring i elva og ingen tur til vikinggarden på Bukkøy?