Det blir estimert at det årleg hamnar mellom 9 og 14 millionar tonn plast i havet og at talet vil auke til 23–37 millionar tonn innan 2040, om det ikkje blir teke grep.
Det blir estimert at det årleg hamnar mellom 9 og 14 millionar tonn plast i havet og at talet vil auke til 23–37 millionar tonn innan 2040, om det ikkje blir teke grep. FOTO: Shutterstock / Rich Carey / WWF

WWF krev forbod mot unødvendig plast