Kompetanse i oppvekstsektoren: Ein kamp som Sauda ikkje har råd til å tape