Skular og barnehagar i Sauda opplever mangel på personell med rett kompetanse. Illustrasjonsfoto.
Skular og barnehagar i Sauda opplever mangel på personell med rett kompetanse. Illustrasjonsfoto. FOTO: Frank Waal

Bemanningskrise i kommunen:

Stor mangel på lærarar og pedagogar