Barnetrygda aukar med 2700 kroner i året for barn frå 6–15 år. Illustrasjonsfoto.
Barnetrygda aukar med 2700 kroner i året for barn frå 6–15 år. Illustrasjonsfoto. FOTO: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Dette blir nytt frå 1. juli: Auka nettleige, meir barnetrygd og legar må ikkje lenger undersøkje ein pasient fysisk for å skrive ut sjukmelding