Gravinga er i gang i Fløgstadvika. Trær er felt og arbeid med flytting av fylkesvegen, samt omlegging av røyrleidningar er i gang. Anleggsområdet vil ha midlertidig 50-sone gjennom heile prosjektperioden, opplyser Rogaland fylkeskommune.
Gravinga er i gang i Fløgstadvika. Trær er felt og arbeid med flytting av fylkesvegen, samt omlegging av røyrleidningar er i gang. Anleggsområdet vil ha midlertidig 50-sone gjennom heile prosjektperioden, opplyser Rogaland fylkeskommune. FOTO: Andreas Isaksen

Fylkesvegen skal flyttast:

Gravinga i Fløgstadvika er i gang