Sintef-forskarane Henning Taxt (t.v.) og Magnus Askeland ser for seg ei meir heilskapleg delingsordning – ei energisamfunnsordning – som gir insentiv og fordelar for energisamfunnet heile året, ikkje berre når det finst lokal kraftproduksjon.
Sintef-forskarane Henning Taxt (t.v.) og Magnus Askeland ser for seg ei meir heilskapleg delingsordning – ei energisamfunnsordning – som gir insentiv og fordelar for energisamfunnet heile året, ikkje berre når det finst lokal kraftproduksjon. FOTO: Sintef

Energisamfunn kan løyse fleire utfordringar i straumnettet