Storavatnet i enden av Nordstøldalen nær grensa mot Etne.
Storavatnet i enden av Nordstøldalen nær grensa mot Etne. FOTO: Kommunekart

Braut seg inn i hytte