Unge og lovande stuparar i 1990 - godt vaksne i 40-åra i dag.
Unge og lovande stuparar i 1990 - godt vaksne i 40-åra i dag. FOTO: Knut Aabø.

Kjenner du igjen denne stupe-kvintetten?