Norske bustadeigarar må belage seg på høge rekningar til energieffektivisering i åra som kjem. No kjem nye reglar frå EU.
Norske bustadeigarar må belage seg på høge rekningar til energieffektivisering i åra som kjem. No kjem nye reglar frå EU. FOTO: Frank Waal

No kjem EU-krav til oppgradering av bustadar