Formidlar Ann-Helen Austrheim og biblioteksjef Sveinung Helgesen med litt av dei mest populære vekeblada og bøkene på utlånstoppen i Sauda i 2023. Ryfylkebiblioteket Sauda har i dag 1,9 årsverk.
Formidlar Ann-Helen Austrheim og biblioteksjef Sveinung Helgesen med litt av dei mest populære vekeblada og bøkene på utlånstoppen i Sauda i 2023. Ryfylkebiblioteket Sauda har i dag 1,9 årsverk. FOTO: Ingvil Bakka.

Bibliotekåret 2023:

Stadig fleire bruker biblioteket – også som møtelokale