Forbrukardirektør Inger Lise Blyverket ber nok ein gong straumselskapa om å avslutte sine variable straumavtalar. Avtalene kan ifølgje NVE-tal påføre kundane store økonomiske tap.
Forbrukardirektør Inger Lise Blyverket ber nok ein gong straumselskapa om å avslutte sine variable straumavtalar. Avtalene kan ifølgje NVE-tal påføre kundane store økonomiske tap. FOTO: Berit Roald / NTB / NPK

Forbrukarrådet: Straumselskap påfører kundar milliardtap