Slik får huseigaren bygge på huset, som i dag har tradisjonell byggestil. Men politikarane vil ha ned mønehøgda på det firkanta påbygget.
Slik får huseigaren bygge på huset, som i dag har tradisjonell byggestil. Men politikarane vil ha ned mønehøgda på det firkanta påbygget. FOTO: Utbyggar/TPS AS

Huseigar får kombinere to forskjellige stilartar