915 kjøretøy passerte på ein kvardag og 1053 på ein helgedag da Sauda Vekst gjennomførte trafikktelling ved Svandalsfossen for to veker sidan. 1150 bilar av dei 1968 kjøretøya ville i snitt spart ein halvtimes kjøring dersom det hadde vore tunnel mellom Sauda og Etne. Foto: Frank Waal.
915 kjøretøy passerte på ein kvardag og 1053 på ein helgedag da Sauda Vekst gjennomførte trafikktelling ved Svandalsfossen for to veker sidan. 1150 bilar av dei 1968 kjøretøya ville i snitt spart ein halvtimes kjøring dersom det hadde vore tunnel mellom Sauda og Etne. Foto: Frank Waal.

Ville spart mykje på tunnel til Etne