Trafikktellinga Sauda Vekst gjennomførte på fv. 520 ved Svandalsfossen, viser at 60 prosent av bilistane i snitt ville spart 30 minutt kjøring viss det var tunnel mellom Sauda og Etne.

915 kjøretøy passerte på ein kvardag og 1053 på ein helgedag da Sauda Vekst gjennomførte trafikktelling ved Svandalsfossen for to veker sidan. 1150 bilar av dei 1968 kjøretøya ville i snitt spart ein halvtimes kjøring dersom det hadde vore tunnel mellom Sauda og Etne. Foto: Frank Waal.

Ville spart mykje på tunnel til Etne

Trafikktellinga Sauda Vekst gjennomførte på fv. 520 ved Svandalsfossen, viser at 60 prosent av bilistane i snitt ville spart 30 minutt kjøring viss det var tunnel mellom Sauda og Etne.

av Frank Waal

ÅDT definisjon:

Årsdøgntrafikk, forkorta ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerar eit punkt på ei vegstrekning (for begge retningar samanlagt) gjennom året, dividert på årets dagar, altså eit gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde.

Trafikktellinga Sauda Vekst gjennomførte på fv. 520 ved Svandalsfossen, viser at 60 prosent av bilistane i snitt ville spart 30 minutt kjøring viss det var tunnel mellom Sauda og Etne.