Skateparken i Sauda er flittig brukt om sommaren. Her viser Arild Hodne gamle kunster.
Skateparken i Sauda er flittig brukt om sommaren. Her viser Arild Hodne gamle kunster. FOTO: Frank Waal. Bilde 1 av 5
Isak og Lucas Helle Løvaas er innom skateparken av og til. Da er det sparkesykkel som blir brukt.
Isak og Lucas Helle Løvaas er innom skateparken av og til. Da er det sparkesykkel som blir brukt. FOTO: Frank Waal. Bilde 2 av 5
Målet til ”Sauda Asfalt Force” er at det blir bygd ein ny skatepark i Sauda i kombinasjon med ein ”pump track”, som er ein sykkelbane.
Målet til ”Sauda Asfalt Force” er at det blir bygd ein ny skatepark i Sauda i kombinasjon med ein ”pump track”, som er ein sykkelbane. FOTO: Grafikk: Sauda Asfalt Force. Bilde 3 av 5
Skateparken i Sauda består av ulike element. Nå drøymer dei om ny og større skatepark.
Skateparken i Sauda består av ulike element. Nå drøymer dei om ny og større skatepark. FOTO: Frank Waal. Bilde 4 av 5
Ønsket er at det nye anlegget blir plassert mellom stadionanlegget og fylkesvegen.
Ønsket er at det nye anlegget blir plassert mellom stadionanlegget og fylkesvegen. FOTO: Grafikk: Sauda Asfalt Force. Bilde 5 av 5

Full rulle i skateparken

Sommarferie er høgsesong i skateparken i Sauda. Nå drøymer skaterane om nytt og større anlegg.

Rullebrett, sparkesyklar og rulleskøyter. I skateparken ved Andedammen er det full aktivitet. Sommaren er høgsesong for rullande aktivitetar som er basert på leik og moro. Det er ingen trenar som gir ordre eller ivrige foreldre som håper at kampen skal vinnast. Det er heller ikkje eit surt eitt-målstap som må forklarast, eller bortforklarast. Ein skatepark er for leik og moro der ingen stiller krav. Ein arena der ein kan treffast på tvers av klassetrinn og nabolaget du held til i, samtidig som ein skatepark er gratis å bruke.

– Me er her ein del, opplyser Martine Hocking, Alexander Bakken og Tamar De Heer.

Dei tre vennene er utstyrt med både rullebrett og rulleskøyter og nyttar finvêret til å slå i hel nokre timar i skateparken.

Også Isak og Lucas Helle Løvaas har lagt turen innom parken. Dei har med seg hjelmar og sparkesyklar.

– Me er av og til her, men mest på fotballbanen, opplyser Lucas.

Skateparken består av ulike element og eit hardt dekke i form av betong eller asfalt. Her er det plass til å utfolde seg med rullebrett, ulike typar syklar og rulleskøyter.

Sjølv om aktiviten i parken skjer uorganisert, finnest det ein eigen klubb som jobbar for skatemiljøet i Sauda. ”Sauda Asfalt Force” har dei kalt seg.

– Det er ein del ungdommar som bruker parken, opplyser Terje Hodne, ein av dei fem initiativtakarane til ”Sauda Asfalt Force”.

I ungdommen skaffa dei seg rullebrett da forbodet mot rullebrett blei oppheva i Norge.

– Me begynte tidleg med rullebrett, seier Arild Hodne.

Men den gong fantest det ikkje ein eigen arena for slik aktivitet. Da brukte ein meir eller mindre eigne område.

– Populariteten til rullebrett har gått litt i bølger. Til å begynne med var det særleg dei som rann snowboard om vinteren som dreiv med rullebrett om sommaren, akkurat som dei som dreiv med surfing i California også dreiv med rullebrett. Det følgde miljøet, opplyser Terje Hodne.

– Skateparker er ikkje bare leik og moro, men også eit anlegg for eigenorganisert idrett.

Etter kvart fekk dei organisert aktiviteten såpass i Sauda at dei fekk bygd ein eigen skatepark, som tidlegare var plassert på ei anna tomt. Da denne tomta seinare blei utbygd med næringsbygg, blei denne skateparken fjerna. Etter nokre år bygde Sauda kommune ein ny park, der parken ligg i dag. Siste tilskot i parken er ein eigen miniramp. Det er her ein kan gjere dei største triksa.

Men sjølv om dagens park gir mykje rom for leik og fysisk aktivitet, legg ikkje dei fem eldsjelene i ”Sauda Asfalt Force” skjul på at parken er alt for liten og at det er behov for ein ny og større park. Rullande aktivitet betyr fart. Skal skatetilbodet nå fleire, samtidig som sikkerheita skal bli ivaretatt, trengs det mykje meir plass og ein betre oppbygging av skateparken. Da blir det også mulegheit å få inn ein del element i parken som dei saknar i dag.

Mange stader i Norge er det bygd skateparkar, gjerne i kombinasjon med ein såkalla ”pump track”. Dette er ein liten sykkelbane som er designa for leik og moro.

Det er det dei håpar på kan bli ein realitet i Sauda også.

– Skateparker er ikkje bare leik og moro, men også eit anlegg for eigenorganisert idrett. Skikkelege skateparkar blir brukt av fleire enn det mange andre idrettsanlegg og aktivitetsparker blir. Det er jo svært mange barn og unge som har sparkesyklar, bmx-syklar, rullebrett og rulleskøyter, seier Arild Hodne.

– Eg trur at me skal få det til,

Sjølv om det er ein god del år sidan dei fem var tenåringsgutar med kvart sitt rullebrett, og ikkje er så ivrige med rullebrettet nå lenger, håpar dei å kunne etablere eit skikkeleg anlegg for dagens ungdommar i Sauda. Ungdommar treng vaksne som er villige til å legge til rette for deira aktivitet.

– Me har kostnadsrekna ein ny skatepark til fire millionar kroner. Det blir ein mykje større og betre park enn den som er her i dag, seier Bjørn Åge Lønseth.

Denne parken håper dei å få plassert nærare sentrum, ved idrettsanlegget der det gamle utandørs badeanlegget låg.

– All erfaring viser at å plassere ein slik park nær eit eksisterande idrettsanlegg gir best aktivitet og miljø. I tillegg vil det bli synleg for turistar, rett ved sida av fylkesvegen, noko som også vil vere med på å gjere Sauda meir attraktivt. I tillegg ønsker me å legge inn fjernvarme. Det både tørkar opp parken raskare etter nedbør, i tillegg til at det kan bli eit heilårsanlegg. Ein heilårs skatepark med undervarme vil bli ganske unikt for Sauda, ikkje bare i Norge, men også internasjonalt, seier Terje Hodne.

Sjølv om det er ein del pengar som må på plass, er dei optimistiske.

– Eg trur at me skal få det til, seier Arild Hodne.