Stefan Moen Søfting og Siv Jørgensen ser svært mørkt på kutta som er lagt fram for skule- og barnehageleiarane i Sauda, og trur konsekvensane kan bli alvorlege.
Stefan Moen Søfting og Siv Jørgensen ser svært mørkt på kutta som er lagt fram for skule- og barnehageleiarane i Sauda, og trur konsekvensane kan bli alvorlege. FOTO: Andreas Isaksen.

Kommunebudsjettet 2021:

Er redd dei svakaste blir ofra