Ifølge kommunalsjef oppvekst og kultur, Jakob Svandal, vil ikkje rådmannen legga fram skulestrukturendringar i budsjettforslaget sitt for 2021. Men Svandal meiner innsparingar i oppvekstsektoren vil tvinga fram ein diskusjon om kva som gir den beste skulen.
Ifølge kommunalsjef oppvekst og kultur, Jakob Svandal, vil ikkje rådmannen legga fram skulestrukturendringar i budsjettforslaget sitt for 2021. Men Svandal meiner innsparingar i oppvekstsektoren vil tvinga fram ein diskusjon om kva som gir den beste skulen. FOTO: Ingvil Bakka. 

Skulesjefen vil ha færre barneskular