Får kommunestyret det slik dei vil, blir kapasiteten på Åbøtunet auka, og det vil tilretteleggast for demente pasientar.
Får kommunestyret det slik dei vil, blir kapasiteten på Åbøtunet auka, og det vil tilretteleggast for demente pasientar. FOTO: Illustrasjon: Sauda Kommune/Varicon.

Slik kan «nye» Åbøtunet bli