Frivillige lag og organisasjonar får kompensert 81 prosent av meirverdiavgifta dei betalte i fjor. Sauda jeger- og fiskerforening ved leiar Lene Ringstrand er eitt av dei lokale laga som har nytta seg av ordninga og fått refundert 45 475 kroner.
Frivillige lag og organisasjonar får kompensert 81 prosent av meirverdiavgifta dei betalte i fjor. Sauda jeger- og fiskerforening ved leiar Lene Ringstrand er eitt av dei lokale laga som har nytta seg av ordninga og fått refundert 45 475 kroner. FOTO: Frank Waal/arkiv.

Lokale lag hentar over 700 000 kroner i momskompensasjon