1. juni er den internasjonale mjølkedagen, stifta av FN i 2001.
1. juni er den internasjonale mjølkedagen, stifta av FN i 2001. FOTO: Opplysingskontoret for meieriprodukt.

Allsidig råvare har dagen sin 1. juni