Oversiktskart over Rogfast.
Oversiktskart over Rogfast. FOTO: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Ikkje fare for jordskjelv i Rogfast