Med eit jordbruk som er modernisert og effektivisert, er det svært få av dei artsrike blomeengene att. Då kan det vera eit poeng å vareta dei blømande vegkantane.
Med eit jordbruk som er modernisert og effektivisert, er det svært få av dei artsrike blomeengene att. Då kan det vera eit poeng å vareta dei blømande vegkantane. FOTO: Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB / NPK

Vegkanten viktig for blomar og insekt: – Slå sjeldan og seint