Konklusjonen på sparetiltaka er at me har det ufatteleg godt i Sauda