Daniel Fiveland skal snart sleppe å ha kommunal veg rett gjennom gardstunet sitt.
Daniel Fiveland skal snart sleppe å ha kommunal veg rett gjennom gardstunet sitt. FOTO: Frank Waal

Letta gardeigar: Ny vegtrasé på Fiveland i ferd med å løyse seg