Dei ser lyst på framtida, både for sin eigen butikk og for Sauda sentrum som heilhet, Fabel-gründarane Merete Herheim ( til venstre ) og Gunn Karin Bastlien.

Eitt år sidan Fabel opna:

Nå er det optimismen som rår i sentrum

Abonnement
I dag, måndag, blei alle elevar og tilsette ved Sauda vidaregåande skule si avdeling på Lofthus testa for korona. Dette for å utelukka at det er skjult, symptomfri smitte i skulemiljøet. Bildet er eit gammalt illustrasjonsfoto.

Korona-testa alle på Lofthus-skulen

Abonnement
Sadabuane er blitt 32 færre sidan årsskiftet.

Minus tolv saudabuar i tredje kvartal

Abonnement
Statens vegvesen melder om stengt fylkesveg 520 mellom Breborg og Røldal.

Stengt over Saudafjellet

Leiar av Eldrerådet, Ragnhild Ness, er bekymra over forslag om kutt i helse- og omsorgssektoren.

Ønsker meir til helse

Sauda sogelag er ute med sitt 40. årsskrift, som byr på meir enn 220 sider med lokalhistoriepåfyll. Bildet på framsida viser Gladys Halsnes under KM i alpint i Brekkeheia, snøvinteren 1962.

Sogelagsskrift nummer 40 i mål

Abonnement

Lesarinnlegg

Ikke ta båten vår!

Leiar

Signaleffekt med høg verdi

Siv Jørgensen protesterer heftig på at kutta i helse- og omsorgsektoren skal aukast ytterlegare.

Helsesektoren må ta enda større kutt

Abonnement
Politibil3

Kvinne mistenkt for ruskøyring

Abonnement
Testing korona

95 testa sidan søndag

Onsdag kveld var Janne Eikevik, leiar for vaksenopplæringa og introduksjonstenesta i Sauda, og Olivia Obtinario, einingsleiar ved legesenteret, på plass i eit leigd bustadhus i Sauda, klare for å ta imot ein syrisk firebarnsfamilie. Hjelpsame saudabuar har sørga for både klede, utstyr og innbu til familien, som har budd i flyktningleir i fleire år.

Åtte nye flyktningar er blitt saudabuar

Abonnement
Høllandstunets venner, her ved Ester Pettersen (til venstre) og Tove Gro Aabø, sørger for at Åsta Søgard og dei andre bebuarane kan bruka iPadar i kommunikasjon med familie og venner. Hjelpepleiar John Werner Håheim bidrar gjerne med assistanse.

Nå kan bebuarane ”facetima”

Abonnement

Fare for flaum

Det er venta store nedbørsmengder dei neste døgera
Abonnement
Hege Høiland.

Takk for sist, Hege Høiland!

Abonnement
Sauda VGS 2

60 personar i karantene – skulen stengt ut veka

Kommuneoverlegen beskriv situasjonen som uoversiktlig
Får kommunestyret det slik dei vil, blir kapasiteten på Åbøtunet auka, og det vil tilretteleggast for demente pasientar.

Slik kan «nye» Åbøtunet bli

Abonnement
Hurtigbåten vil bli sjeldsynt i Indre Ryfylke dersom fylkespolitikarane følger Kolumbus sitt forslag om kutt i rutetilbodet.

Kolumbus-notat utraderer hurtigbåtsambandet i Indre Ryfylke:

– Fylket må ordna opp!

Abonnement
Røde Kors-medlemmene Morten Maldal (til venstre) og Ola Breivik går i bresjen for å skaffa minst èin kompresjonsmaskin til Sauda, fortrinnsvis til ambulansestasjonen. Bak står ambulansearbeidarane Simen Hansen Lunde, Kristian Vermundsen og Oskar Bentsen.

Ambulansestasjonen i Sauda manglar livsviktig utstyr

Abonnement
– Ein tilsett ved Sauda vidaregåande skule har testa positivt for koronavirus, opplyste Sauda kommune på nettsidene sine søndag middag.

Stenger hovudskulen etter at tilsett testa positivt for covid-19

Kuttet i statleg hurtigbåtfinansiering ser i første omgang til å gå ut over helgetilbudet i Saudaruta.

Føreslår å kutta laurdags- og søndagsavgang i 2022

Abonnement
Ståle Lunde (til venstre), Ingunn Kalvik og Marco Sparchholz er klar for å starte opp igjen kurset i digitalisering så snart smittesituasjonen tillet det.

Digitaliseringskurs på vent

Abonnement
Hotellsjef Brit Elise Urheim har trua på ein ny god sommarsesong i 2021, men ho understreker at hotellet også må halde ut fram til da.

Full koronastopp i julebord-inntektene:

– Kommunen burde hjelpt oss nå

Abonnement

Serviceguiden

Velg bedrift eller bransje

Lukk

Sauda Varme & Bad AS logo

Sauda Varme & Bad AS

VK Bygg logo

VK Bygg

Kjøl Stenindustri AS logo

Kjøl Stenindustri AS

Søndenaa skogsdrift logo

Søndenaa skogsdrift

Lærdal Maskin logo

Lærdal Maskin

Effektivt Renhold logo

Effektivt Renhold

HB-BYGGSERVICE AS logo

HB-BYGGSERVICE AS

HS Transport logo

HS Transport

Sauda Begravelse/Gravferdshjelpen i Sauda logo

Sauda Begravelse/Gravferdshjelpen i Sauda

E. Janson Service logo

E. Janson Service

RS Stillas & Rigg AS logo

RS Stillas & Rigg AS

Tveit logo

Tveit

Ryfylke Bygg logo

Ryfylke Bygg

Fagmøbler logo

Fagmøbler

Norelco AS logo

Norelco AS

Murmester Sigmund Aardal logo

Murmester Sigmund Aardal

AS Forskaling logo

AS Forskaling

Sauda Installasjon logo

Sauda Installasjon

Interoptik Hedegaard logo

Interoptik Hedegaard

Sauda Rørhandel logo

Sauda Rørhandel

Eide Stein AS logo

Eide Stein AS

Klima og Energiteknikk logo

Klima og Energiteknikk

Ryfylke Elektro logo

Ryfylke Elektro

BTB Sauda og Suldal begravelsesbyrå logo

BTB Sauda og Suldal begravelsesbyrå

Brødrene Selvik logo

Brødrene Selvik

Sorteringsanlegget Sauda kommune logo

Sorteringsanlegget Sauda kommune

TPS-AS logo

TPS-AS

Endre Storli AS logo

Endre Storli AS

Aartun Transport as logo

Aartun Transport as

HS-Handel AS logo

HS-Handel AS

Sauda Blomster logo

Sauda Blomster

Sauda Vaskeri logo

Sauda Vaskeri

Datahjelpen Sauda logo

Datahjelpen Sauda

Lars Gusdal Transport logo

Lars Gusdal Transport

D-S Bygg As logo

D-S Bygg As

Sauda Bilverkstad AS logo

Sauda Bilverkstad AS

Nordall Byggservice AS logo

Nordall Byggservice AS

Sjasmin frisørsalong logo

Sjasmin frisørsalong

B&B Bilverksted as logo

B&B Bilverksted as

Saudas serveringsstader opplever masse-avlysing av julebord og sviktande omsetting. Jan Nordbø ved Kløver Hotel og Nicholas Guindani ved Kraft Kafé har full forståing for at saudabuane er forsiktige.

Juleborda avlyst:

– Kritisk for serveringsbransjen

Abonnement
I løpet av november har Olivia Obtinario, einingsleiar ved legesenteret, og anna helsepersonell i Sauda testa rundt 150 saudabuar for korona. Ingen har så langt testa positivt. Bildet er tatt før ein spesiell testsituasjon denne veka.

144 testa på ti dagar – ingen ny smitte i Sauda

Abonnement
Seniorinspektør Roy Terje Moen og fire andre frå Statens vegvesen gjennomførte ein trafikkontoll i Sauda måndag.

Vegvesenet testa skiltskanning i Sauda

Abonnement
Ein 15-åring blei frakta til sjukehus etter ei motorsykkelulykke tysdag middag.

15-åring til sjukehus etter ulukke

Abonnement

Ka' skjer i Sauda?

Veke {{week}}
Det finnes ingen arrangement denne veka.

Vis alle arrangementer

Jan Terje Vignes frå Lauvsnes gartneri er årets Pilt-Ola.

Tomatgartnar fra Finnøy årets Pilt-Ola

Prosjektleiar for Sunnhordland Kraftlag Jarle Kjellesvik og byggeleiar Svein J. Langaker fotografert på staden i juni i fjor.

Konkurs forsinkar kraftverk

Abonnement
Tidlegare Saudaordførar Torfinn Opheim er attvald som leiar av Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar, LVK.

Opheim attvald som vasskraftkommuneleiar

Abonnement
Brekke 54 A er overdratt for kr 1 350 000.

Omsetting av eigedomar i Sauda kommune

Abonnement
Statens vegvesen registrerer trafikken som passerer Ilstad. Sommaren 2020 kom det 1126 kjøretøy forbi kvar dag, 87 fleire enn i 2019.

Auka sommartrafikk på Fv 520

Abonnement
Sauda Idrettslag gav i 2018 langrennsanlegget i Slettedalen eit solid løft med ny lysløypetrase og nytt klubbhus/kafeteria.

Prioriterer langrennsanlegg

Thomas Dybdal-Holthe.

Takk for sist, Thomas Dybdal-Holthe!

Abonnement
– Ein tilsett ved Sauda vidaregåande skule har testa positivt for koronavirus, opplyste Sauda kommune på nettsidene sine søndag middag.

Næringslivet i Ryfylke på kompetanse-jakt

Abonnement
Dokter Omdal seier at ingen som oppheld seg i Sauda per i dag, tysdag, klokka 12.30, har fått påvist Covid-19.

Avkreftar smitterykte

Abonnement
Vi meiner det er heilt klart at skulesektoren er meir sårbare en helsesektoren med tanke på budsjettkutt, seier lærar Arne Austarheim og elevrådsrepresentant Joy Katrin Årtun (15).

– Skulen meir sårbar for budsjettkutt

– Dette er ikkje tida for å reisa ut frå Sauda eller tida for å gå på fest eller ha andre sosiale samankomstar, seier ordførar Asbjørn Birkeland.

– Låg terskel for innstramingar

Abonnement
Smittesporingsteamet i Sauda gjennomførte øving i oktober. Nå er det alvor, med stadig fleire smittelinjer som må følgast opp.

Smittetrykket i Sauda aukar

Torunn Årthun Dahlseng gjekk i haust til topps på Kyrkjenuten for hundrede gong. Her frå ein tur i oktober i år.

Torunn har vore til topps på Kyrkjenuten 100 gonger

Abonnement
Jul i Ryfylke av Arne Brimi-lærling Frode Selvaag frå Sandeid og Tor Øyvind Skeiseid frå Finnøy, byr på gode møte, god mat og gode fortellingar – og 70 sider med juleoppskrifter.

Gir ut bok om Ryfylke-julemat:

God mat og gode møte med ryfylkingen

– Kommunane må sikrast mest muleg forutsigbare inntekter for å sikra velferdstenestene sine, slår Distriktsnæringsutvalet fast. Konkret blir det føreslått å frikobla naturressursinntekter frå utjamningsmekanismen i inntektssystemet. Det vil i tilfelle vera godt nytt for Sauda.

Distriktsnæringsutvalet:

– Kommunane bør få behalda meir av inntektene frå naturressursane

Abonnement