Nå blir det ny fellesvaksinering i Saudahallen, men denne gong er det influensavaksine som står på programmet.

Felles influensavaksinering i Saudahallen

Abonnement
Er det lenge sidan du spanderte på deg ein lang og god dusj? Natt til torsdag er straumen nesten gratis.

Så godt som gratis straum torsdag

Abonnement
Regnet stoppa ikkje avdukinga av fem nye «Blå skilt». Her frå avdukinga ved «Lensmannskontoret» i Kyrkjegata.

Desse fem bygga i sentrum har nå fått "blå skilt"-status

Abonnement
Bustadprisane fall med 2,2 prosent i september, og Eiendom Norge ventar nedgang også dei neste månadane.

Bustadprisane fall med 2,2 prosent i september

Abonnement
Dei fire dekka med felg ligg på den vesle parkeringsplassen ved Vetrhusvatnet.

Fire dekk – og eit par briller – dumpa ved Vetrhus

Abonnement
Regjeringa foreslår kutt med i alt 1,3 milliardar kroner i statsbudsjettet for neste år, varslar finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Vedum vil kutte i dieselavgifta

Abonnement
Lesarinnlegg

Nei til auke av kommunale husleiger

Leiar

Sauda ønsker å bli best på sykkel og da er det viktig at også dei eldste blir inkludert i dette

FHI-overlege Preben Aavitsland seier at unge, friske nordmenn under 45 år sannsynlegvis har teke sin siste vaksinedose mot covid-19.

FHI-overlege: – Unge, friske nordmenn har truleg teke sin siste koronavaksine

Abonnement
Sauda kommune har håp om at det blir tilsett ny kommunedirektør i Sauda i løpet av månaden.

Ny kommunedirektør kan bli klar denne månaden

Abonnement
Sogelagets Liv Kari Solli fortalde om «Saudas første apotek» i Rådhusgata, under avdukinga i mai. Kristoffer Nødland føretok då alle avdukingane.

Tysdag får Sauda fem nye «Blå skilt»

Abonnement
Langtidsvarselet byr på mykje nedbør i Sauda.

Nå blir det kraftig nedbør i Sauda

Abonnement
Kva er dette og kva er den blitt brukt til, spør ein Ryfylke-lesar.

Veit du kva dette er for noko?

Abonnement
Slik ser grunneigar for seg nytt hyttefelt i Maldal, markert med kvite bygningar. Eksisterande bygningar i brunt. Fylkesvegen til Vanvik i forkant av hyttene.

To nye hyttefelt blir planlagd i Sauda

Abonnement
Direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Hafthorsen.

Arbeidsløysa held seg låg

Abonnement
Video
Ekteparet Berit og Kåre Årthun fekk æra av å opna Sykkel-VM for eldre. Målet er å sykla lengst på tre veker. Ordførar Asbjørn Birkeland fekk også testa seg gjennom den virtuelle Sauda-ruta.

Berit (89),Kåre (91) og Jan (65) opna sykkel-VM for eldre

Abonnement
Bak frå venstre: Lone Herheim Klementsen (6), Alma Rasmussen Vikre (5) og Talita Klementsen Rafdal (6). Framme frå venstre: Maria Bruknapp Løland (6) og Mia Ersdal Lønseth (6).

Selde muffins – tente 420 kroner

Abonnement
1.	Turfølget mista oversikten då mørket kom overraskande raskt sist fredag. Politipatruljen fann imidlertid dei tre turgåarane raskt.

Turfølge mista stien då mørket kom – Redda av nød-app

Abonnement
Barbro Saltnes (45) er fast tilsett som kommuneoverlege i Sauda.

Barbro Saltnes fast tilsett som kommuneoverlege

Abonnement
September var tørrere enn normalt, ifølge norske meteorologar

September vart tørr i store delar av landet

Abonnement
Sauda kyrkje og andre kyrkjer sør for Dovre skal ikkje måtte sløkke lysa på grunn av straumprisane i vinter. Det slår barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) fast.

Vil gi Sauda kyrkje statleg straumstøtte

Abonnement
Morten Maldal (Sp) stemte for auke i leigesatsane på kommunale utleigebustader.

Ja til å auka leigesatsane

Abonnement

Serviceguiden

Velg bedrift eller bransje

Lukk

Effektivt Renhold logo

Effektivt Renhold

Brødrene Selvik logo

Brødrene Selvik

Fagmøbler logo

Fagmøbler

Sauda Blomster logo

Sauda Blomster

Klima og Energiteknikk logo

Klima og Energiteknikk

AS Forskaling logo

AS Forskaling

Murmester Sigmund Aardal logo

Murmester Sigmund Aardal

TPS-AS logo

TPS-AS

E. Janson Service logo

E. Janson Service

Ryfylke Bygg logo

Ryfylke Bygg

Endre Storli AS logo

Endre Storli AS

Eide Stein AS logo

Eide Stein AS

Kjøl Stenindustri AS logo

Kjøl Stenindustri AS

Tveit logo

Tveit

Sauda Varme & Bad AS logo

Sauda Varme & Bad AS

Sauda Rørhandel logo

Sauda Rørhandel

Sauda Vaskeri logo

Sauda Vaskeri

Aartun Transport as logo

Aartun Transport as

HS Transport logo

HS Transport

Sauda Installasjon logo

Sauda Installasjon

Interoptik Hedegaard logo

Interoptik Hedegaard

D-S Bygg As logo

D-S Bygg As

Sauda Bilverkstad AS logo

Sauda Bilverkstad AS

HS-Handel AS logo

HS-Handel AS

RS Stillas & Rigg AS logo

RS Stillas & Rigg AS

B&B Bilverksted as logo

B&B Bilverksted as

Ryfylke Elektro logo

Ryfylke Elektro

Norelco AS logo

Norelco AS

HB-BYGGSERVICE AS logo

HB-BYGGSERVICE AS

Nordall Byggservice AS logo

Nordall Byggservice AS

Datahjelpen Sauda logo

Datahjelpen Sauda

BTB Sauda og Suldal begravelsesbyrå logo

BTB Sauda og Suldal begravelsesbyrå

Sauda Begravelse/Gravferdshjelpen i Sauda logo

Sauda Begravelse/Gravferdshjelpen i Sauda

Sorteringsanlegget Sauda kommune logo

Sorteringsanlegget Sauda kommune

Svein Tore Tveitane – gravoppretting logo

Svein Tore Tveitane – gravoppretting

Granberg Garveri AS logo

Granberg Garveri AS

Byggmester/takstingeniør Handeland logo

Byggmester/takstingeniør Handeland

Tinghaug (bildet) er blant bygga som tidlegare har fått blått skilt. Tysdag står fem nye hus for tur.

Fleire blå skilt på Øyra

Abonnement
Ingenting å seia på utsikta frå gapahuken.

Nå er det gapahuk på Trelberåsberget

Abonnement
Sauda Veksts nye digitale marknadsførar heiter Aasta Eik-Nes. Ho trur potensialet for å løfte byens nærvær på internett er stort, og gler seg til å ta fatt på jobben.

Aasta Eik-Nes (34) er Saudas nye digitale marknadsførar: – Stort potensial

Abonnement
Formannskapet beslutta onsdag å gi 10 000 kroner til årets tv-aksjon, som er tilegna Leger Uten Grenser.

Kommunen gir 10 000 kroner til tv-aksjonen

Abonnement
Det er stor etterspurnad etter solcelleanlegg. Biletet visar  det nyleg monterte anlegget på eit leilegheitsbygg på Vangnes.

Stor utvikling innan norsk solenergi

Abonnement
Elias Dybing kryssar mållinja i einsam majestet som raskaste løpar i Saudamila 2022.

Juniorsiger i Saudamila

Abonnement

Ka' skjer i Sauda?

Veke {{week}}
Det finnes ingen arrangement denne veka.

Vis alle arrangementer

Video
Evigunge Per Inge Fjellheim (66 år) fullførte milløpet i fin stil.

Her kan du sjå kven som sprang Saudamila

Abonnement
Hilde Moseng Dahlseng (31) har fått jobben som einingsleiar ved Åbøtunet.

Åbøtunet har fått ny einingsleiar

Abonnement
I halvanna år har arbeidsfolk jobba på spreng med å renovera det over 80 år gamle rådhusbygget i Sauda. Uføresette utgifter og ekstraarbeid gjer at prislappen blir stadig høgare. Politikarane må nok ein gong løyva meir pengar til renoveringa.
Renoveringa av rådhuset:

Ny budsjettsmell og meir venting

Abonnement
Allmannajuvet er ein del av Nasjonale turistveger. No leitar Vegvesenet etter nye formgivarar til nye prosjekt.

Nasjonale turistvegar treng nye formgivarar 

Abonnement
Claus Lundekvam vil fortella om sitt eige personlege fall frå livet som toppidrettsutøvar til rusmisbrukar. Målet hans er å bidra til meir openheit om og førebygging av psykiske vanskar og rusavhengigheit.

Claus Lundekvam: – Eg trivst godt i Sauda

Abonnement
Heia Nederland! Yolanda Dirksen, Peter Dirksen, Järvi Stielstra og Merel Dirksen med vesle Max diskuterer vegval etter dagens løp.

Orientering: Aktiv haust i Åbødalen

Abonnement
Finalistane i årets par-matchplayturnering i Sauda Golfklubb, frå venstre Sigrid Isberg Klyve, Aud E. Alhaug, Ton Zweedijk og Rob Vermeulen.

Golf: Vermeulen/Zweedijk best i par-matchplay

Abonnement
Det nye leilegheitsprosjektet i Svandal blir kanskje innflyttingsklart til vinterferien.

Leilegheitsprosjektet ved Sauda Skisenter tar form

Abonnement
Ryfylkeferja (raudt og blått) og Finnøyferjene (gult) er innom mange stader i Ryfylke-bassenget.

Nå blir ferja mellom Hebnes og Nedstrand gratis

Abonnement
Administrerande direktør Jørund Rytman i SMB Norge meiner straumstøtteordningane regjeringa har presentert, ikkje treffer små og mellomstore bedrifter.

Fleire bedrifter fryktar konkurs på grunn av straumprisane 

Abonnement
Sauda kan få eit eittårig trekk i overføringane frå staten på grunn av høge inntekter gjennom sal av konsesjonskraft.

Sauda må kanskje dele noko av kraftgevinsten

Abonnement
Renoveringa av rådhuset tar lenger tid og har blitt dyrare enn tenkt. I dag får formannskapet vita dagens status. Slik såg det ut i kommunestyresalen i februar i år.

I dag kjem Rådhus-statusen

Abonnement
Leiaren i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, seier det er sterkt beklageleg at regjeringa grip inn i lærarstreiken med tvungen lønnsnemnd.
Regjeringa stansa lærerstreiken med tvungen lønsnemnd

Handal: Ein mørk dag for lærarane

Abonnement
Sauda kommune meiner denne gesimsen ikkje er godt nok sikra på sentrumsbygget i krysset mellom Rådhusgata og Brugata.

Ueinige om tvangsmulkt

Abonnement