Onsdag vedtok kommunestyret 2020-budsjettet. Fleire millionar kroner blei flytta på i investeringsbudsjettet i sluttspurten av budsjettprosessen.

Budsjett 2020:

Heilårs turistkontor og styrka DMS

Abonnement
Hellandsbygd er eitt skritt nærmare fiberbreiband til private bustadar, etter at det blei klart at Sauda kommune får Nkom-midlar.

Eit skritt nærmare breiband i Hellandsbygd

Abonnement
Asbjørn Birkeland (Sp) og resten av kommunestyret slaktar Sanderud-utvalets kraftskattrapport i Sauda kommune sin høyringsuttale.

Klar tale til regjeringa

Abonnement
Brynjar Saua sluttar som rektor ved Fløgstad skule for å bli kommunens nye personalsjef.

Saua ny personalsjef

Abonnement
Både i Sauda kyrkje (bildet) og Saudasjøen kapell blir det gjennomført skulegudstenester i Sauda.

Snart jul – og skulegudstenester

Abonnement
Sauda Høgre, her ved Dagfinn Birkeland (til venstre), Filippo Ballarin og Aud Hege Jørgens Hebnes, har utarbeidd sitt budsjettforslag.

Meiner helse bør styrkast

Abonnement

Lesarinnlegg

Et budsjett på helsa løs?

– Det er stort behov for å øke ressursene på natt i helse- og omsorg.

Leiar

Vemodig, men ikkje heilsvart

Lyset blir ikkje sløkt i butikklokala sjølv om Sauda Bok & papir rundar av.

Eramet-konsernet set seg store og hårete mål om å ha det lågaste klimaavtrykket i sin bransje og vil redusera utsleppa sine med 80 prosent dei neste 30 åra. I Sauda er ein i full gang med å etablera eit pilotprosjekt for å gjenvinna energi frå smelteprosessen gjennom å brenna omnsgassen i ein gassmotor. Med i prosjektet er frå venstre Dag Ole Hjertenes, Tor Johne Åbø, John Hustveit, Egil Aarebrot, Geir Magne Ness og Torstein Kjerpeset. Til høgre står Ivar Handeland og Dag Ole Stråbø frå Sauda Fjernvarme AS.

Den grøne revolusjonen

Abonnement
Styreleiar i Sauda Fjernvarme AS, Dag Ole Stråbø (til benstre har mykje godt å seia om Eramet si satsing på energigjenvinning. Bare pilotprosjektet kan gi fjernvarmeselskapet 20-25 GWh i form av varmeenergi som kan distribuerast gjennom deira røyrsystem. I midten verksdirektør ved Eramet Norway Sauda, Tor-Erik Tvedt og til høgre Ivar Handeland frå Sauda Fjernvarme AS.

Gassflammen vil gi fart i fjernvarmesatsinga

Abonnement
Den 91 år gamle pensjonerte majoren Thorbjørn Vang leia nok ein gong Frelsesarmeen sin julekonsert i Sauda kyrkja – slik som bare han kan.

− Me måtte jo ha med «Deilig er jorden»

Abonnement
Klokka 13.00 i dag, tysdag, opnar nye Rysteg Bakeri dørene og startar sal av bakarvarer, påsmurt kafemat og lokalmat. Arbeidsleiar Karin Øvrebø Gauthun (frå venstre), Rysteg-leiar Håvard Rosnes og arbeidsleiar Tove Rafdal er spente på oppstarten i ei travel førjulstid.

Bakeriet opna

Abonnement
Kjetil Fløgstad har drive Sauda Bok & Papirhandel sidan 1986. Trude Småmo har arbeidd i bokhandelen sidan 2008.

103 år med bøker

Abonnement
Eirik Daniel Fatnes overtar som ny kommunalsjef for næring og samfunn etter Andreas Fløgstad.

Fatnes blir ny kommunalsjef

Abonnement
Portrett_Mariann1

Marianns vendepunkt

Abonnement
Ein kjøleg vêrtype tidleg i november gav grunn til optimisme med omsyn til ei tidleg opning i skisenteret i Svandal. Så kom mildvèret og laga krøll...

Tørraste november nokon gong

Abonnement
Dagleg leiar Amund Fattnes i HS Maskin ser lyst på framtida til industribedrifta i Saudasjøen.

Har dobla talet på tilsette

Abonnement
Den lokal kvartetten Harmoni, med frå venstre Wendy Åbø, Solveig Steinsland, Lillian Nordengen og Camilla Moe, var blant gjestene da Saudasvaggane, her med gitarist Odd Erik Egge, inviterte til julekonsert.

Saudasvaggane slo an tonen

Abonnement
OSLO 20191126. Ståle Lunde, Saudasjøen, hilser på kong Harald og dronning Sonja og prinsesse Astrid under torsdagens After Noon Tea på slottet.

Ståle på eldsjel-besøk hos kongen

Abonnement
Fv 520 er stengt mellom Hellandsbygd og Røldal.

Stengt – men ikkje vinterstengt – ennå

Ryfylke Bygg logo

Ryfylke Bygg

Kjøl Stenindustri AS logo

Kjøl Stenindustri AS

VK Bygg logo

VK Bygg

Ryfylke Elektro logo

Ryfylke Elektro

Sauda Rørhandel logo

Sauda Rørhandel

Eide Stein AS logo

Eide Stein AS

Fagmøbler logo

Fagmøbler

Sjasmin frisørsalong logo

Sjasmin frisørsalong

Murmester Sigmund Aardal logo

Murmester Sigmund Aardal

RS Stillas & Rigg AS logo

RS Stillas & Rigg AS

Norelco AS logo

Norelco AS

HB-BYGGSERVICE AS logo

HB-BYGGSERVICE AS

Effektivt Renhold logo

Effektivt Renhold

AS Forskaling logo

AS Forskaling

HS-Handel AS logo

HS-Handel AS

Sauda Blomster logo

Sauda Blomster

Lars Gusdal Transport logo

Lars Gusdal Transport

Sauda Bilverkstad AS logo

Sauda Bilverkstad AS

Klima og Energiteknikk logo

Klima og Energiteknikk

D-S Bygg As logo

D-S Bygg As

Aartun Transport as logo

Aartun Transport as

Brødrene Selvik logo

Brødrene Selvik

E. Janson Service logo

E. Janson Service

Sauda Vaskeri logo

Sauda Vaskeri

Tveit logo

Tveit

Endre Storli AS logo

Endre Storli AS

Sauda Installasjon logo

Sauda Installasjon

TPS-AS logo

TPS-AS

Sauda Varme & Bad AS logo

Sauda Varme & Bad AS

HS Transport logo

HS Transport

Nordall Byggservice AS logo

Nordall Byggservice AS

Lærdal Maskin logo

Lærdal Maskin

KAPH entreprenør AS logo

KAPH entreprenør AS

Kilovis med kasserte grønsaker blir raskt til ein velsmakande, omnsbakt rett under kyndig rettleiing. Frå venstre står Frode Selvaag, Martine Morlandstø, Karoline Solaas, Tuva Rosnes og Manal Hwesh Azzo.

Tar opp kampen mot matsvinn

Går alt etter planen, skal det leggast asfalt på den nye parkeringsplassen 10. desember.

Snart asfalt på parkeringsplass

Abonnement
Utval for samfunnsutvikling var på synfaring i Rondekulen-området saman med folk frå kommuneadministrasjonen.

Ikkje einige med administrasjonen

Abonnement
Åtte personar har søkt stillinga som personalsjef i kommunen. Fem av søkarane er heimehøyrande i Sauda.

Fleire lokale vil bli personalsjef i Sauda kommune

Abonnement

Ka' skjer i Sauda?

Veke {{week}}
Det finnes ingen arrangement denne veka.

Vis alle arrangementer

Fortau frå krysset på Solbrekk og opp mot Brekke har lenge vore arbeida for. Framleis er det uvisst når arbeidet kjem til å starte opp.

Uviss framdrift i Brekkebakken

Abonnement
Fylkesveg 520 forbi Svandalsfossen risikerer å bli stengt ved høg vassføring i fossen. Ny leiar for samferdselsutvalet Alexander Rügert-Raustein kan ikkje love at det kjem ei endeleg løysing på flaumproblematikken.

Ingen løfte om Svandalsfossen

Abonnement
Kiwi (8) er ein svart og kvit liten jakthund.

Planlegg storsøk etter Kiwi (8)

Sauda sitt A-lag er sportsleg kvalifisert for 5. divisjon i 2020. Nå er det klart at klubben vel å ikkje stille lag grunna få spelarar. Her frå kampen mot Hemmingstad i vår, som Sauda knipent tapte 2-3.

Utan A-lag i 2020

Abonnement
Det går mot slutten for den karakteristiske blå gassflammen der Eramet i fleire tiår har brent 20 000 kubikkmeter gass i timen.

Det brenn eit blått lys for flammen

Abonnement
Måndag overtar Ølen Betong AS drifta av betongblandeverket som Brødrene Selvik AS har drive på Birkeland sidan år 2000.

Betongblandeverket skiftar eigar

Abonnement
Fleirtalet i Rogaland fylkeskommune har i sitt budsjett for 2020 gått inn for å ikkje kutte i hurtigbåttilbodet i Ryfylke. Foto: Knut Atle M. Seim.

Budsjett 2020:

Kuttar ikkje i hurtigbåttilbodet

Abonnement
Vanja Farkas Skår (13)) talte under Agendakonferansen fredag. Dei andre deltakarane frå Sauda ungdomsskule var Ida Håheimsnes (14), Ingeborg Sejested Bødtker Fattnes (14), Tiril Høiland (13), Astrid Agate Fattnes (14) og Tamar De Heer (13).

Saudaelevar sette agenda

Abonnement
Olivia Obtinario drar til Brüssel for å fortella EU-land om Sauda sin suksess med å ta imot og integrera asylsøkarar. Ein bonus er at ho også får reklamera for helsekort-oppfinninga si.

Olivia skal tala for EU

Abonnement
Rett ved fylkesveg 520 ved Eramet sitt fabrikkområde ved Sauda sentrum, blir det bygd tre nye omsorgsbustader. Dette er bustader for vanskelegstilte personar som har behov for offentleg hjelp til bustad. Området blir kalla Hålamosvingen.

DSB: Omsorgsbustader er utanfor sikkerheitssona

Abonnement
Etter ein dramatisk nedgang i innbyggartalet frå 4 760 i 2017 til 4 597 i 2019, har folketalet så langt i 2019 gått marginalt oppover.

Pluss ti i tredje kvartal

Abonnement
Siv Eli Haug Birkeland flytta både barnekledebutikken Nøtteliten og frisørsalongen Hår & Negl til Saudagården, kor ho deler tak og lokale med Fabel.

Flytta til Saudagården: – Nærmaste du kjem eit senter i Sauda

Abonnement
Fredrik Nibe varsla sist veke Haugaland tingrett om at han ville avvikle driftsselskapet sitt "Grand Hotell & Grand Manilla AS". – Eg treng eit rolegare liv kor det er meir rom for å pleie personlege forhold og eigne interessar, seier han.

Portrettet: Grande finale

Abonnement