Leif Moe var snar med å melda seg på i Ola Breivik og Sauda Røde Kors sin innsamlingsaksjon til to hjartekompresjonsmaskinar. Alt før Breivik fekk sukk for seg var eìn maskin i boks, hundre prosent sponsa av pensjonisten.

Stor givarglede for livreddande utstyr

Abonnement
– Vent med rutekutt til saka er skikkeleg utgreidd, og ta dei berørte kommunane med på råd, er oppmodinga til fylkespolitikarane frå «Ryfylkeaksjonen 2020».

Mobiliserer mot båtrutekutt

Rektor Ingvild Luteberget Nesheim og Vinterlandbruksskulen skal undervise i Sauda neste år.

Vinterlandbruksskulen kjem til Sauda

Ein skuffa sokneprest Espen Gya avlyser julevandringa i år, men håpar interessa er like stor neste år.

Avlyser julevandring

Abonnement
Slik var det før… Sauda kommune og kommuneoverlege Knut Omdal ber folk om å halda seg heime med nær familie i jula, og ha minst muleg sosial kontakt utanfor familien.

Tilrår få nærkontaktar – også i juleferien

Abonnement
Politiet og Vegvesenet samarbeidde torsdag små sjekka "fottøyet" til tyngre kjøretøy.

Gjennomførte dekkontroll

Abonnement

Lesarinnlegg

Hurtigbåten er limet i Ryfylke!

Leiar

Sauda bryr seg

Slik er utviklinga av Sauda Skisenter synleggjort gjennom nyutvikla grafikk. Djuvsbotn-området er midtpunktet i utviklingsplanen.

Slik ser skisenteret for seg framtida

Abonnement
Industriarbeidarmonumentet.

Monumentet har kome «heim»

Vikaneset naturreservat blei fredag utvida til å gjelda eit 1 123 dekar stort område langs vestsida av Saudafjorden.

Vedtok utviding av verneområde ved Saudafjorden

Abonnement
Hilde Vatle

Takk for sist, Hilde Vatle!

Abonnement
Den tradisjonelle julegrantenninga på Rådhusplassen blei avlyst, men Thorbjørn Vang (92) stilte opp, heilt åleine med trekkspelet og songstemmen sin, laurdag.

Pandemien stoppar ikkje 92 år gamle Thorbjørn Vang

Budsjettkutt igjen!

Roleg helg for politiet

Abonnement
Unitech-sjef Gunnar Birkeland måtte ikkje langt for å finne prosjektleiaren han ønskte seg. Trine Halsnes er svært fornøgd med tilliten ho har fått.

Trine (33) er prosjektleiar for verdsleiande vindmølleprosjekt

Abonnement
I september blei brannfolka i Sauda kursa i akutthjelp av Norsk Luftambulanse. Frå venstre: Odd Egil Tveit, Lene Olsen Håheimsnes, Dan Johan Granberg, Inge Seim og Mari Aartun.

Spår fleire utrykkinger i jula::

Brannmannskapa i Sauda kursa i akutthjelp

Abonnement
I dei tidlegare R & L Fashion-lokala i Skulegata er det nå laga til ei flott utstilling av lokalt handarbeid. Damene bak ideen er Wenche Geelmuyden Rød, Bente Dolmen Wigelius og Siri Berle Lund.

Pynta tomme butikklokale

Abonnement
Jan Nordbø slapp å ta rekninga med å flaumsikra elva bak Kløver. I tillegg har han fått ein finare parkeringsplass og tilgang på endå fleire parkeringsplassar i området.

Superfornøgd Kløver-eigar

Abonnement
Kristian Landro er prosjektleiar i Sauda kommune og har ansvar for den nye brua over til Tangen . Den nye kortenstål-brua over Nordelva er både lokalt prosjektert og lokalt produsert.

Omstridd bru-prosjekt snart i mål

Abonnement
Julegrana Asbjørn Birkeland

Julegrana blir tent i det stille

Abonnement

Skal ha brote karantenen fleire gonger:

Kan få 20 000 i bot

Abonnement
Aps Asle Rafdal (til venstre) og Hallgeir Amdal er glade for at eit einstemmig samferdselsutval gjekk inn for at hurtigbåten i Indre Ryfylke ikkje skal leggast ned. Det ligg i korta at dette også vil få fleirtal i fylkestinget, som har det siste og avgjerande ordet.

Fylkespolitikarane går imot hurtigbåt-kutta

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

Nytt smittetilfelle i Sauda

Serviceguiden

Velg bedrift eller bransje

Lukk

Søndenaa skogsdrift logo

Søndenaa skogsdrift

Sauda Blomster logo

Sauda Blomster

AS Forskaling logo

AS Forskaling

HS-Handel AS logo

HS-Handel AS

B&B Bilverksted as logo

B&B Bilverksted as

D-S Bygg As logo

D-S Bygg As

Interoptik Hedegaard logo

Interoptik Hedegaard

Norelco AS logo

Norelco AS

Fagmøbler logo

Fagmøbler

Sauda Bilverkstad AS logo

Sauda Bilverkstad AS

Sauda Installasjon logo

Sauda Installasjon

Nordall Byggservice AS logo

Nordall Byggservice AS

Ryfylke Bygg logo

Ryfylke Bygg

HS Transport logo

HS Transport

Sorteringsanlegget Sauda kommune logo

Sorteringsanlegget Sauda kommune

BTB Sauda og Suldal begravelsesbyrå logo

BTB Sauda og Suldal begravelsesbyrå

RS Stillas & Rigg AS logo

RS Stillas & Rigg AS

Tveit logo

Tveit

TPS-AS logo

TPS-AS

Sauda Vaskeri logo

Sauda Vaskeri

Datahjelpen Sauda logo

Datahjelpen Sauda

Sauda Begravelse/Gravferdshjelpen i Sauda logo

Sauda Begravelse/Gravferdshjelpen i Sauda

Effektivt Renhold logo

Effektivt Renhold

Murmester Sigmund Aardal logo

Murmester Sigmund Aardal

Sauda Rørhandel logo

Sauda Rørhandel

Endre Storli AS logo

Endre Storli AS

Lærdal Maskin logo

Lærdal Maskin

Lars Gusdal Transport logo

Lars Gusdal Transport

Klima og Energiteknikk logo

Klima og Energiteknikk

Ryfylke Elektro logo

Ryfylke Elektro

HB-BYGGSERVICE AS logo

HB-BYGGSERVICE AS

E. Janson Service logo

E. Janson Service

VK Bygg logo

VK Bygg

Aartun Transport as logo

Aartun Transport as

Sjasmin frisørsalong logo

Sjasmin frisørsalong

Sauda Varme & Bad AS logo

Sauda Varme & Bad AS

Kjøl Stenindustri AS logo

Kjøl Stenindustri AS

Eide Stein AS logo

Eide Stein AS

Brødrene Selvik logo

Brødrene Selvik

Morten Sekse. Tidlegare bensinstasjonsdrivar og sandblåsar. Nå nordsjøarbeidar og fruktbonde.

Takk for sist, Morten Sekse!

Abonnement
Det planlagte bustadfeltet Teien, til venstre på bildet, vil grense til det eksisterande Grønsdal-feltet.

Bustadfeltet Teien kan bli eitt år forseinka

Abonnement
Dei ser lyst på framtida, både for sin eigen butikk og for Sauda sentrum som heilhet, Fabel-gründarane Merete Herheim ( til venstre ) og Gunn Karin Bastlien.

Eitt år sidan Fabel opna:

Nå er det optimismen som rår i sentrum

Abonnement
Sadabuane er blitt 32 færre sidan årsskiftet.

Minus tolv saudabuar i tredje kvartal

Abonnement
Statens vegvesen melder om stengt fylkesveg 520 mellom Breborg og Røldal.

Stengt over Saudafjellet – vegen opnar klokka 13

I dag, måndag, blei alle elevar og tilsette ved Sauda vidaregåande skule si avdeling på Lofthus testa for korona. Dette for å utelukka at det er skjult, symptomfri smitte i skulemiljøet. Bildet er eit gammalt illustrasjonsfoto.

Korona-testa alle på Lofthus-skulen

Abonnement

Ka' skjer i Sauda?

Veke {{week}}
Det finnes ingen arrangement denne veka.

Vis alle arrangementer

Leiar av Eldrerådet, Ragnhild Ness, er bekymra over forslag om kutt i helse- og omsorgssektoren.

Ønsker meir til helse

Sauda sogelag er ute med sitt 40. årsskrift, som byr på meir enn 220 sider med lokalhistoriepåfyll. Bildet på framsida viser Gladys Halsnes under KM i alpint i Brekkeheia, snøvinteren 1962.

Sogelagsskrift nummer 40 i mål

Abonnement
Siv Jørgensen protesterer heftig på at kutta i helse- og omsorgsektoren skal aukast ytterlegare.

Helsesektoren må ta enda større kutt

Abonnement
Politibil3

Kvinne mistenkt for ruskøyring

Abonnement
Testing korona

95 testa sidan søndag

Onsdag kveld var Janne Eikevik, leiar for vaksenopplæringa og introduksjonstenesta i Sauda, og Olivia Obtinario, einingsleiar ved legesenteret, på plass i eit leigd bustadhus i Sauda, klare for å ta imot ein syrisk firebarnsfamilie. Hjelpsame saudabuar har sørga for både klede, utstyr og innbu til familien, som har budd i flyktningleir i fleire år.

Åtte nye flyktningar er blitt saudabuar

Abonnement
Høllandstunets venner, her ved Ester Pettersen (til venstre) og Tove Gro Aabø, sørger for at Åsta Søgard og dei andre bebuarane kan bruka iPadar i kommunikasjon med familie og venner. Hjelpepleiar John Werner Håheim bidrar gjerne med assistanse.

Nå kan bebuarane ”facetima”

Abonnement

Fare for flaum

Det er venta store nedbørsmengder dei neste døgera
Abonnement
Hege Høiland.

Takk for sist, Hege Høiland!

Abonnement
Sauda VGS 2

60 personar i karantene – skulen stengt ut veka

Kommuneoverlegen beskriv situasjonen som uoversiktlig
Får kommunestyret det slik dei vil, blir kapasiteten på Åbøtunet auka, og det vil tilretteleggast for demente pasientar.

Slik kan «nye» Åbøtunet bli

Abonnement
Hurtigbåten vil bli sjeldsynt i Indre Ryfylke dersom fylkespolitikarane følger Kolumbus sitt forslag om kutt i rutetilbodet.

Kolumbus-notat utraderer hurtigbåtsambandet i Indre Ryfylke:

– Fylket må ordna opp!

Abonnement
Røde Kors-medlemmene Morten Maldal (til venstre) og Ola Breivik går i bresjen for å skaffa minst èin kompresjonsmaskin til Sauda, fortrinnsvis til ambulansestasjonen. Bak står ambulansearbeidarane Simen Hansen Lunde, Kristian Vermundsen og Oskar Bentsen.

Ambulansestasjonen i Sauda manglar livsviktig utstyr

Abonnement
– Ein tilsett ved Sauda vidaregåande skule har testa positivt for koronavirus, opplyste Sauda kommune på nettsidene sine søndag middag.

Stenger hovudskulen etter at tilsett testa positivt for covid-19

Kuttet i statleg hurtigbåtfinansiering ser i første omgang til å gå ut over helgetilbudet i Saudaruta.

Føreslår å kutta laurdags- og søndagsavgang i 2022

Abonnement