Politikarane har trudd at dei i den nye kommuneplanen tillet større hytter i Djuvsbotn, når dei auka hyttestørrelsen frå 140 til 150 kvadratmeter. Men nemninga ”bruksareal” bak talet gjer at hyttene, viss ein vil ha fleire etasjar, må halverast. Den gamle nemninga var ”bebygd areal”. Foto frå Haugane hyttefelt.

Feil i den nye kommuneplanen

Abonnement
Fylkesrådmannen har bedt Kolumbus kome med forslag til kutt i hurtigbåttilbodet. Kolumbus foreslår at ruta Sauda-Stavanger blir redusert frå to til ein avgangar laurdag og tre til to avgangar søndag.

Kolumbus foreslår kutt i helgerutene til Sauda

Abonnement
Sauda Restaurant i Rådhusgata har skifta namn til Mama Rosa.

Måtte stenge, fekk opne og skiftar namn

Abonnement
Leiar av Utval for samfunnsutvikling, Kristian Landro, meiner Sauda kommune ikkje må finne seg i ei eventuell overstyring frå fylkesmannen.

Opprettheldt rivevedtaket

Abonnement
Malin Langholm Marvik og Fredrik Hocking gler seg til å omsider bli konfirmert.

Omsider klart for konfirmasjon

Abonnement
Olaf Årthun og Sauda klatreklubb vil at fleire skal kjenna gleda av å forsera ein høg klatrevegg. Den nye bedriftskonkurransen skjer i denne sju meter høge veggen.

Klatreklubben startar bedriftskonkurranse

Lesarinnlegg

Misforståelse hos Sauda Senterparti

Leiar

Djevelen er i detaljane

Kommunestyret måtte evakuera då brannalarmen gjekk i Folkets Hus onsdag.

Brannalarm på Folkets Hus

Abonnement
*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder

Politinytt:

Råkjøring og nattebråk

Abonnement
Haugane hyttefelt, 8. september. Kasserte møblar, elektronikk, ski og ein sykkel er blant gjenstandane som hyttegjestene ikkje så enkelt kan kvitta seg med på «lovleg» vis.

– Dagens renovasjonsordning fungerer ikkje

Abonnement
Thomas Wahl.

Wahl vil bli lensmann

Abonnement
Møteplassen i Sauda, her representert ved Martha Anette Gulbrandsen og Siv Ann Pedersen frå Mental Helse og Ågot Grindheim og Line H. Amdal frå Sauda kommune, har sidan etableringar for meir enn 20 år sidan vore ei suksesshistorie. Den store folkehelseundersøkinga vil mellom anna kunna gi kunnskap om det er behov for å auka satsinga på denne typen lågterskel-møteplassar.

Vil kartlegga rogalandshelsa:

Over 700 saudabuar blir invitert til å delta

Politikontakt Øyvind Dybing ber foreldre stå imot presset dersom ungane ber om å få ein el-sparkesykkel med høgare fart enn dei tillatne 20 kilometrane i timen.

El-sparkesyklar – til glede og besvær

Abonnement
Promillekontroll.

Jakta dagen derpå-syndarar    

Abonnement
Både Elias Dybing og Kristiane Teig vann sine klassar under eit 1500-meterstemne i Sandnes fredag kveld.

Knallsterk 1500-meter av Elias Dybing     

Abonnement
Eit halvt år etter at SI-Glass gjenoppstod og den gamle logoen blei børsta støvet av, kan plassjef Lars Sigve Søndenå konstatere at fabrikken klarer seg bra på eigne bein.

SI-Glass er i rute

Abonnement
Kurt Inge Nybru gler seg til å vera saudaambassadør på både bustad- og hyttemarknaden. – Som meklar må ein ha lokalkjennskap og vera til stades i marknaden heile tida, seier han.

Opnar eigedomsmeklarkontor i Selvig-bygget

Abonnement
Her blir det klesbutikk, eigedomsmeklarfirma, rekneskapsfirma og snikkarfirma. Frå venstre: Byggeigar Karina Fiveland, Andreas Fløgstad (Tveit Regnskap), Hildegun Solheim (Nuten Sport), Kurt Inge Nybru (Aktiv Eiendomsmegling) og byggeigar og leigetakar Sondre Birkeland (Byggmeister Sondre Birkeland).

Nytt, yrande liv i ”Selvig-bygget”

Abonnement
Den gamle vegen på utsida av Varstadtunnelen og Honganviktunnelen blir omkjøringsveg under oppgradering av dei to tunnelane.

Tunnelane skal fornyast – langvarig omkjøring via gamlevegen

Abonnement
Ved Sauda legesenter jobbar legane turnus. Ei veke fysisk til stades i sjukehusbygget – ei veke med heimekontor. Einingsleiar Olivia Obtinario, sjukepleiar Siv Ripland og resten av helsepersonellet er også delt inn i fysisk adskilte grupper.

Forsvarer koronaturnusen i Sauda

Abonnement
A-notis_politibil

Nytt frå politiet:

Kjørte ulovleg og stal bil

Abonnement
To tøffe driftsår blei avløyst av koronapandemi og stor usikkerheit korleis komande vinter blir for Sauda Skisenter. Dagleg leiar Lars Reidar Fosstveit velger likevel å vere optimist på grunn av gondolbane-planane.

Gondolbane – desperat eller gjennomtenkt?

Abonnement

Serviceguiden

Velg bedrift eller bransje

Lukk

Fagmøbler logo

Fagmøbler

Lærdal Maskin logo

Lærdal Maskin

Søndenaa skogsdrift logo

Søndenaa skogsdrift

Brødrene Selvik logo

Brødrene Selvik

HS Transport logo

HS Transport

Effektivt Renhold logo

Effektivt Renhold

Sauda Begravelse/Gravferdshjelpen i Sauda logo

Sauda Begravelse/Gravferdshjelpen i Sauda

Nordall Byggservice AS logo

Nordall Byggservice AS

AS Forskaling logo

AS Forskaling

Endre Storli AS logo

Endre Storli AS

Kjøl Stenindustri AS logo

Kjøl Stenindustri AS

Sauda Installasjon logo

Sauda Installasjon

D-S Bygg As logo

D-S Bygg As

Sauda Rørhandel logo

Sauda Rørhandel

HS-Handel AS logo

HS-Handel AS

B&B Bilverksted as logo

B&B Bilverksted as

Murmester Sigmund Aardal logo

Murmester Sigmund Aardal

Interoptik Hedegaard logo

Interoptik Hedegaard

VK Bygg logo

VK Bygg

Sjasmin frisørsalong logo

Sjasmin frisørsalong

Datahjelpen Sauda logo

Datahjelpen Sauda

Tveit logo

Tveit

BTB Sauda og Suldal begravelsesbyrå logo

BTB Sauda og Suldal begravelsesbyrå

Lars Gusdal Transport logo

Lars Gusdal Transport

Sauda Varme & Bad AS logo

Sauda Varme & Bad AS

Sauda Vaskeri logo

Sauda Vaskeri

TPS-AS logo

TPS-AS

Ryfylke Elektro logo

Ryfylke Elektro

Ryfylke Bygg logo

Ryfylke Bygg

Sauda Blomster logo

Sauda Blomster

E. Janson Service logo

E. Janson Service

Norelco AS logo

Norelco AS

Sorteringsanlegget Sauda kommune logo

Sorteringsanlegget Sauda kommune

Sauda Bilverkstad AS logo

Sauda Bilverkstad AS

Klima og Energiteknikk logo

Klima og Energiteknikk

Aartun Transport as logo

Aartun Transport as

RS Stillas & Rigg AS logo

RS Stillas & Rigg AS

Eide Stein AS logo

Eide Stein AS

HB-BYGGSERVICE AS logo

HB-BYGGSERVICE AS

Flaumsikringsarbeidet i Nordelva gjennom Sauda sentrum pågår for fullt. Her blir elvekanten forsterka.

Flaumsikringa snart ferdig

Abonnement
Dette området ved Andedammen er aktuelt for minigolfanlegg. Men foreløpig er det ikkje bestemt at eit minigolfanlegg skal realiserast.

Vurderer minigolf ved Andedammen

Abonnement
Rundt 35 personar var samla i storesalen i Folkets Hus tysdag kveld. Tema var Saudahallen sitt potensial for å bli eit sentrum for både idrett, aktivitet og folkehelse. Andreas Fløgstad frå Tveit Regnskap leiar prosessarbeidet.

”Klar, ferdig, gå” for Saudahallen

Riksantikvar Hanna Geiran besøkte Sauda III i september i fjor, og kunne alt da opplyse at dei ville frede kraftstasjonen.

NÅ har kraftstasjon Sauda III blitt freda

Abonnement

Ka' skjer i Sauda?

Veke {{week}}
Det finnes ingen arrangement denne veka.

Vis alle arrangementer

Alle tilsette ved Eramet har hatt travle dagar denne veka, trass full stans på alt produksjonsutstyr. Frå venstre: Industrimekanikar Svein Terje Solvang, stansleiar Torstein Kjerpeset og teknisk sjef Egil Aarebrot.

Full stans – full aktivitet

Abonnement
Hektisk aktivitet i føremiddag før dagleg leiar Maiken Skorpe Wahlman og butikkeigar Ordin Skorpe skulle opne butikkdørene.

Skeina opp butikken

Abonnement
Innan 2022 skal 16 nye AW101 SAR Queen-helikopter overta redningstenesta for Sikorsky SH-3 Sea King, som har utført redningsoppdrag i Norge i snart 50 år. Tysdag landa eitt av dei nye helikoptera på kaien i Sauda.

Redningsdronninga på Sauda-visitt

Abonnement
Komiteen for kommunal kunst gler seg til kunstutstillinga som skal hengast opp i kafèlokala i Folkets Hus i haust. På bildet ser me Trond Carsten Øye, Aslaug Astad og Wenche Pleym med eit av kunstverka, eit tresnitt laga av Ørjan Aas og Cathrine Dahl.

Ny salsutstilling med Sauda-kunst

Abonnement
Arbeidet for ein gondolbane i Svandal har så langt resultert i intensjonsavtalar verd 9,1 millionar. Sauda Vekst-leiar Inge Løyning er klar på at mykje står att før «Folkeheisen» er gryteklar, men ser framleis optimistisk på mulegheitene for å komma i mål. Her fotografert på Stølshaugen i Djuvsbotn, med god utsikt over Svandal og Sauda, som er skissert som endestasjon for banen.

Gondolbaneprosjektet «Folkeheisen»:

– Hovudfinansieringa må skje gjennom private bidrag og utbyggingsavtalar

Abonnement
10 kjappe_Knut Morten Ask

10 kjappe: Knut Morten Ask

Abonnement
Kari Njøten (til venstre) og Britt Rustad lagar munnbind på hobbybasis, og får bestillingar frå heile landet.

Stor etterspørsel etter munnbind

Abonnement
Sauda kommune og kommunalsjef Eirik Daniel Fatnes (til høgre) har hyra inn Fatnes sin forgjengar, Andreas Fløgstad i arbeidet med mulegheitsstudien for Saudahallen. Fløgstad er i dag regionleiar for Tveit Regnskap i Ryfylke.

Vil ha ny Saudahallen-debatt

Abonnement
Slitasjeskader etter ei lang idrettskarriere, er den største utfordringa til styrkeløftar Hildeborg Juvet Hugdal. Men toppidrettsutøvaren frå Sauda er ikkje mentalt forberedt på å gi seg ennå.

Har lyst på eit år til

Abonnement
Kraft Kafe ønsker å utvida serveringsstaden sin ute til å også gjelda nede på fortauet. Søknaden skapte debatt i formannskapet onsdag. KrFs Kristian Landro meiner det er unødvendig å ha bord og servering på fortauet - og at det kanskje til og med er ulovleg med tanke på reguleringsplanen for området. Formannskapet si innstilling blei likevel positiv. Ei endeleg avgjerd kjem i kommunestyret.

Serverings- og skjenkesøknader skapte debatt i formannskapet

Abonnement
Stina Bakkedal Fosen og mannen Øystein bygger støl og satsar på geitostproduksjon på Litlastølen mellom Hellandsbygd og Breiborg.

Nå blir det stølsdrift igjen i Saudafjellet

Abonnement
Tabellen viser nasjonaliteten til gjestene i Allmannajuvet i perioden 2017-2020.

Allmannajuvet og turistkontoret:

Greie sommarbesøkstal – trass kortare opningstid

Abonnement
16-åringane Marikken Johnsen Listøl og Silje Ekkjestøl Lien er blant ungdommane som alt er superklare for jazz-dans i nyesalen i kulturhuset utover hausten. Danselærar i kulturskulen, Marita Ims (til venstre) gler seg minst like mykje.

Nytt dansetilbod i kulturskulen

Abonnement
Robert Halladjian 10 Kjappe

10 kjappe: Robert Halladjian

Abonnement
Olav Dybing Bakka (nummer 151) sprang inn til km-sølv på 1 500 meter i gutar 13-klassa på ny personleg rekord.

Friidrett:

KM-sølv og 1500-pers for Olav Dybing Bakka