Sauda Golfklubb er éin av mange lokale organisasjonar som nyt godt av ordninga som kompenserer for meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester. I 2021 gav dette over 70 000 kroner tilbake til klubben.
Sauda Golfklubb er éin av mange lokale organisasjonar som nyt godt av ordninga som kompenserer for meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester. I 2021 gav dette over 70 000 kroner tilbake til klubben. FOTO: Knut Atle M. Seim/arkiv.

Lokale lag får nær 800 000 kroner i momskompensasjon