Samferdsel

Fleire fartshumpar, betre fortau, sykkelvegar og nytt kjøremønster er føreslått som tiltak for å betra tryggleiken for dei mjuke trafikantane i Åbødalsveien.

Skal Åbødalsveien stengast for gjennomkjøring?

Abonnement
Frå 1. januar blei det pålagt med ansvarsforsikring for private elsparkesyklar.

If: Minst 500 000 elsparkesyklar i Norge kan vere ulovlege å bruka

Abonnement
– Eg har vore lokalpolitikar og veit kor viktig samferdsel er for eit lokalsamfunn, seier statssekretær Tom Kalsås (Ap), ved Samferdselsdepartementet.

– Stort etterslep på vedlikehald av det norske vegnettet

Abonnement
Kraftig regenerering på elbilar kan gjere at folk mistar kontrollen på glatte vintervegar, åtvarar Naf. Arkivfoto:

Naf åtvarar mot å la elbilen bremse sjølv på glattisen

Illustrasjonsfoto.

Vinterstengt Fv 520 til Røldal frå i dag, måndag

Abonnement
Bommen i Tverrdalen blir sannsynlegvis stengt måndag, opplyser vegeigar Rogaland fylkeskommune.

– Vegen til Røldal stenger sannsynlegvis måndag

Abonnement
Om lag 900 meter av vegenmot Svandal manglar veilys. Det har Asle Rafdal og Arbeidarpartiet sørga for at kjem på plass.

Lys i Svandalsvegen og miljøgate i sentrum med i ny plan

Abonnement
Det ligg an til å bli mykje dyrare å bryta fartsgrensene.

Føreslår kraftig auke i fartsbøter

Abonnement
Rogaland fylkeskommune ønsker å oppretthalde 70 kilometer i timen som fartsgrense frå Fløgstadvika til Nestunnelen i Saudasjøen.

Ville ikkje senke fartsgrensa mellom Sauda og Saudasjøen

Abonnement
Snøen har ikkje dukka opp i Hellandsbygd ennå, men når det skjer krev Hellandsbygd Bygdautval betre brøyting av fylkesvegen enn sist vinter.

Klagar på snøbrøytinga til Hellandsbygd

Abonnement
Mindre ras på vegen mellom Sauda og Ropeid torsdag føremiddag.

Mindre ras på fv. 520 nær Ropeid

Abonnement
Brua på fylkesvegen over Djuvselva ved Sauda Skisenter blir ny.

Brua ved Sauda Skisenter blir stengt måndag

Abonnement
Denne steinblokka blei tatt ned på fylkesveg 46 ved Hustoftvatnet tysdag kveld.

Denne steinblokka blei tatt ned på Saudavegen

Abonnement
Riksveg 13 ved Lovraeidet.

Folkeaksjon krev lang tunnel i Rødsliane

Abonnement
Eit steinras på fylkesveg 46 førte til stengt veg mellom Skipavåg og Kvaløy.

Fylkesveg 46 har opna igjen etter raset

Abonnement
Raset har gått ved Hustoftvatnet på fylkesveg 46.

Geolog på rasstaden klokka 15

Abonnement
Raset skal ha gått på fylkesvegen ved Hustoftvatnet.

Steinras: Fylkesvegen stengt mellom Skipavåg og Kvaløy

Abonnement
Fem containarar fylt med sand skal fungere som rassikring inntil vidare.

– Eit grotesk bilde

Abonnement
Døme på heilgrafisk tavle.

Set opp nye infotavler i Røldal og Odda

Abonnement
Gamlevegen er vraka som omkjøringsveg når Varstadtunnelen og Honganviktunnelen skal oppgraderast til dagens tunnelkrav.

Planlegg nattestengt Fv 520 i eitt til to år

Abonnement