Statens vegvesen vil legge ned 22 trafikkstasjonar. Sauda er ein av desse. Dermed må alle som ønsker å ta teorieksamen til Haugesund eller Odda.

Vegvesenet har konkludert med at dei vil legge ned servicekontoret i Sauda. Katrine Tungland er einaste tilsette ved kontoret. Arkivfoto: Frank Waal.

Vegvesenet konkluderer med nedlegging i Sauda

Statens vegvesen vil legge ned 22 trafikkstasjonar. Sauda er ein av desse. Dermed må alle som ønsker å ta teorieksamen til Haugesund eller Odda.

av Frank Waal

Dette konkluderer Statens vegvesen med om Sauda Trafikkstasjon:

Beskrivelse av tjenestested:
Kundesenter med teoriprøver, rettighetsbevis og kjøretøyregistrering. Ambulerende førerprøver på tungbil knytte til den videregående skolen. Samlokalisert med kommunen.

Vurdering av framtidig tjenestetilbud:
Tjenestetilbudet i Sauda legges ned.

Konsekvens for brukerne:
Teoriprøver og førerprøver flyttes til nærmeste tjenestested Haugesund eller Odda, mens tungbilførerprøver avvikles i Bergen eller Stavanger.

Konsekvens for kapasitet og infrastruktur:
Avvikling av eksisterende fasiliteter.

Vurdering av krav og kriterier:
Tjenestilbudet avvikles som følge av lavt volum. Likebehandling og kvalitet
Kun en merkantilt ansatt.

Effektivitet og tilgjengelighet
Førerprøver legges ned som følge av meget lavt volum.
Reiseavstand fra Sauda for utførelse av teoriprøver, rettighetsbevis og tunge førerprøver blir til Bergen 198 km (3 t 39 min) eller Stavanger 184 km (3t 24 min).

 

Statens vegvesen vil legge ned 22 trafikkstasjonar. Sauda er ein av desse. Dermed må alle som ønsker å ta teorieksamen til Haugesund eller Odda.