Leiar i Nav Sauda, Erik Baust, gler seg over resultata frå Helse Fonna si rusundersøking for 2014 - Sauda er blant kommunane som kan visa til framgang på fleire område.

Kontinuerleg arbeid gir resultat

Leiar i Nav Sauda, Erik Baust, gler seg over resultata frå Helse Fonna si rusundersøking for 2014 - Sauda er blant kommunane som kan visa til framgang på fleire område.