Sit i varetekt

Den mistenkte valdsmannen frå saudabussen er no teken hand om av politiet.

Les mer
Den uavhengige legevaktgruppa har aldri hatt planar om å gi opp sjølv om dei til tider føler dei har jobba i mykje motbør. Nå gler dei seg over at mykje tyder på at det går mot ei lokal legevakt-løysing.

Glade for å ha blitt høyrt

Den uavhengige legevaktgruppa har aldri hatt planar om å gi opp sjølv om dei til tider føler dei har jobba i mykje motbør. Nå gler dei seg over at mykje tyder på at det går mot ei lokal legevakt-løysing.