Større legevakt vil gi auka tryggleik for pasientar og helseframtida i Sauda ser lysare ut, meiner prosjektleiaren for helsesamarbeidet.

Trur på ei betre løysing

Større legevakt vil gi auka tryggleik for pasientar og helseframtida i Sauda ser lysare ut, meiner prosjektleiaren for helsesamarbeidet.

Les mer