Sparebanken Vest Eiendomsforvaltning as er inne i ein prosess der dei ser på kva dei gjer med både lokalet som tidlegare husa apoteket og resten av bygget.

Vurderer både sal og utleige

Sparebanken Vest Eiendomsforvaltning as er inne i ein prosess der dei ser på kva dei gjer med både lokalet som tidlegare husa apoteket og resten av bygget.