Då Aile Sahr Volden og klassevenninene hennar fekk i oppgåve å skrive eit brev til ein ukjend i Danmark, hadde ho inga aning om at eit enkelt brevet skulle føre til eitt tett vennskap.

Brevvenner i 60 år

Då Aile Sahr Volden og klassevenninene hennar fekk i oppgåve å skrive eit brev til ein ukjend i Danmark, hadde ho inga aning om at eit enkelt brevet skulle føre til eitt tett vennskap.