Avdelingsbanksjef i Sparebanken Vest, Else Dahl-Olsen, tek grep etter at minibanken deira nær gjekk tom for pengar tidlegare denne månaden, men peikar samstundes på at folk må endra brukarvanane sine.

Må følga utviklinga i samfunnet

Avdelingsbanksjef i Sparebanken Vest, Else Dahl-Olsen, tek grep etter at minibanken deira nær gjekk tom for pengar tidlegare denne månaden, men peikar samstundes på at folk må endra brukarvanane sine.