Ordførar Frode Sulen liker ikkje at all inn- og utgåande post til Rådhuset kan verta eit døgn forseinka.

Lite nøgd med sein post

Ordførar Frode Sulen liker ikkje at all inn- og utgåande post til Rådhuset kan verta eit døgn forseinka.

Les mer