NPK

Om det blir strålande sol i Oslo på 17. mai er umogleg å seie, ifølgje meteorologane. Det er samtidig uvisse rundt korleis 17. mai-vêret blir elles i landet.

17. mai-vêret er ei gåte: – Dette er altså så vanskeleg

Abonnement
Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) legg fram kommuneproposisjonen torsdag.

NPK: Nærare 6 milliardar kroner meir til kommunane neste år

Abonnement
– Barn i Noreg bevegar seg for lite, seier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen.

Ni av ti foreldre vil ha meir fysisk aktivitet i skulen

Ein pallekarm er ein karm som blir brukt på ein pall for å sikre lasta. Pallar er som lego – alt er standard og passar saman i eit enormt fraktsystem over heile verda. Dei finst i overflod i dagens samfunn og er ofte gratis om du vågar spørje. Eller du kan kjøpe på eit hagesenter – eller snikre sjølv.

Pall deg ut i hagen!

Mange manglar forsikring på elsparkesykkelen sin.

Ni av ti elsparkesyklar manglar forsikring

Abonnement
Dei høge daglegvareprisane har ført til eit endra mønster i daglegvarehandelen til folk.

NPK: Halvparten handlar færre daglegvarer på grunn av høge prisar

Abonnement
Utsira 17. mai 2020.

SSB: – Utviklinga er urovekkande for mange distriktskommunar

Abonnement
1 123 bønder er spurt i undersøkinga. Illustrasjonsfoto.

To av tre bønder melder om dårleg lønnsemd

Abonnement
Arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø stålset seg før krevjande forhandlingar i kommuneoppgjeret.

KS stålset seg for lønnsoppgjeret: – Blir svært krevjande

Abonnement
Dei vaksne vipene lever helst på stubbmark. Vipa finst over store delar av verda, men den norske bestanden har minka betydeleg over dei siste 20–30 åra.
I Sauda er vipa borte:

Slik vil bønder og ornitologar redda vipa nasjonalt

Abonnement
LO manglar ikke pengar å streike for.

LOs kasse er full – kan streike i halvtanna år

Abonnement
Sidersommelier Thomas Digervold vil ikkje seie noko om kvar sideren har sitt opphav her i landet, men anbefaler alle å finne sin eigen favoritt.

Sidereventyr landet rundt

I eit forsøk på å få fleire inn på lærarskulen, kan Lånekassen freiste med sletting av studiegjeld.

Nyutdanna lærarar kan få sletta studielån

Abonnement
Det siste året har prisane på flybillettar i Noreg auka med 55 prosent, viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisane på flybillettar har auka med 55 prosent på eitt år

Abonnement
Dei vaksne vipene lever helst på stubbmark. Vipa finst over store delar av verda, men den norske bestanden har minka betydeleg over dei siste 20–30 åra.

Dystre tal for bestanden i over 20 år. Slik skal ornitologar og bønder redda vipa

Illustrasjonsbilete.

Bålforbodet trer i kraft denne vek

Abonnement
LO-leiar Peggy Hessen Følsvik åtvarar mot at landet kan verte kasta ut i storstreik viss NHO-sjef Ole Erik Almlid ikkje bidreg til at arbeidstakarane har meir å rutte med etter årets lønnsoppgjer.

Ølbryggjeri og ferjer kan bli ramma av storstreik

Abonnement
Pollen i vatnet ved Skjærsjødammen i Nordmarka i Oslo.

Pollensesongen er i gang – sesongen i år blir truleg verre enn i fjor

Abonnement
Geir Thomas Risåsen kan mykje om norske merkedagar. Han fortel at primstaven er full av dagar som varslar vêret framover.

Vårvêret varsla både død og overflod før i tida

Det er dyrare med mobiltenester i Noreg samanlikna med andre land i Norden.

For dyrt med mobil i Norge

Abonnement