NPK

Styringsrenta blir sett opp 0,25 prosentpoeng til 3 prosent, opplyser sentralbanksjef Ida Wolden Bache

Noregs Bank hevar styringsrenta til 3 prosent

Abonnement
Det har i lang tid vore populært å gå på topptur med ski i norske fjell, men no er det randoneeski – ikkje telemarksski – nordmenn vel til toppturen.

Randonee er den nye skisporten – telemarksskia har nesten forsvunne

Abonnement
I byane spesielt kan det verke som at det er mykje måsar om våren, men måsebestanden har faktisk hatt ein stor tilbakegong over fleire år.

Du må handle no om du vil unngå bråkete måker denne sommaren

Abonnement
Det er mykje du kan gjere sjølv i heimen, men det er også oppgåver du må få inn fagfolk for å hjelpe deg med.

Mange gjer ulovleg vedlikehald heime

Abonnement
Administrerande direktør i Randstad, Eivind Bør, meiner bedriftene må gjera meir for å få eldre arbeidstakarar til å stå lenger i arbeid.

Fleire vil utsetta pensjonsalderen

Abonnement
Mikrourbanisering betyr stadutvikling med særleg fokus på sentrum der offentlege aktørar, næringsliv og det frivillige samarbeider for å auke attraktiviteten til ein mindre tettstad. I kommuneplanen til Sauda er målet å få til meir aktivitet i sentrum.

Kommunane må vere aktive for å bli attraktive

Abonnement
Skattemeldinga blir sendt ut frå og med 14. mars til og med 31. mars. Skatteetaten forventar at både skattemeldinga og skatteoppgjeret vil bli prøvd misbrukt.

Skatteetaten åtvarar mot svindel når skattemeldinga kjem

Abonnement
FHI ber no om at foreldre og føresette i dei tusen heimar går gjennom husstanden med lusekammen. Her er ei vaksen hovudlus avbilda.

FHI ber foreldre foreta lusesjekk til helga

Abonnement
I dei aller mest sentrale delane av Norge er meir enn kvar tredje bil ein elbil. I mange distriktskommunar er derimot elbilandelen under ti prosent.

Elbilen står framleis svakt i distrikta, ifølge Naf

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

Gonoré spreidde seg kraftig i 2022 – trenden held fram i 2023

Abonnement
Ole Magnus Grønli, Per Christian Bratheim og Karsten Lien på Kartmuseet.

250 år med offisielle kart

Det er i sentrumsstrøk refleksbruken aukar. Tilbake i 2015 var det berre 31 prosent som brukte refleks.

Halvparten av oss er usynlege i mørket

Statens vegvesen skal setje opp fleire målepunkt for sykkel, blant anna langs utavlde turistvegar.

Mangelfulle sykkeltellingar eit problem for planlegging

Abonnement
Høge kraftprisar gjorde at Saudefaldene-eigar Orkla sin kraftdivisjon leverte eit driftsresultat på 631 millionar kroner i 4. kvartal.

Svakare resultat for Orkla – gode vasskraft-tal

Abonnement
Stortinget vedtok i fjor haust å be regjeringa om å setje fart på straumsparing i private heim. Fire månader seinare har ingenting skjedd, og no ber opposisjonen om handling.

Opposisjonen på Stortinget etterlyser straumsparestøtteordning

Abonnement
Er du villig til å bruke munnbind i to veker når du er ute blant folk på fritida eller på veg til og frå jobb, så er FHI interessert i å komme i kontakt med deg i samband med ein ny studie. Illustrasjonsfoto.

FHI søkjer 5.000 munnbindbrukarar

Abonnement
Ein treng fleire sjukepleiarar i distrikta. Korleis ein skal få dei til å vilja bli verande der, er det store spørsmålet.

Auka løn åleine får ikkje sjukepleiarar til å bli i distrikta

Abonnement
Fram mot 2030 er målet at Noreg skal ha redusert matsvinnet med 50 prosent samanlikna med 2015.

Ny lov skal hindre at tonnevis med mat blir kasta

Abonnement
Kjøtmeis.

Hagefuglteljinga 2023: Her er ti på topp-listene

Abonnement
Nav gir 3.000 kroner som ei eingongsutbetaling til alle uføre på minstesatsane.

88 000 uføre får ekstra pengar i februar

Abonnement