Val 2019

Sambuarparet Inga-Cecilie Sørheim og Knut Morten Ask er overvelda av tilliten veljarane har vist dei med å gi begge plass i kommunestyret. Som ferske i gamet trur dei det er ein styrke at dei kan diskutere politikk og saker på heimebane, både i forkant og i kjølvatnet av gruppemøte og kommunestyremøte.  

Jackpot: Begge susar inn i kommunestyret

Abonnement
SV gjorde eit bra val og fekk 5,8 prosent oppslutning. Nå sit dei med nøkkelen for korleis formannskapet blir sjåande ut. Deira listetopp Øyvind Grassdal og partiet må finne ut om dei vil samarbeide med Ap eller Høgre, og korleis dei veg kva dei får ut av eit eventuelt samarbeid.

Formannskapet: SV sit med nøkkelen

Sigrid Bojesen Fatnes blir den nye varaordføraren i Sauda, medan Asbjørn Birkeland fortset som ordførar etter at Senterpartiet fekk reint fleirtal og 53,6 prosent oppslutning ved valet.

Sigrid blir Saudas nye varaordførar

Abonnement
Tysdag, nesten eitt døgn etter at valresultatet var klart, blei det klart at Morten Maldal (nummer to frå venstre), Vegard Birkeland Rød, Jane Nordhagen Ilstad og Silje Eriksen (Senterpartiet) alle er valt inn i det nye kommunestyret. Nærmast kamera sit Eirik Birkeland, lokallagsleiar for Senterpartiet i Sauda. Til venstre ser ein Ivar Johannes Handeland, som var kommunestyrerepresentant for partiet inneverande periode.

Her er det nye kommunestyret

Abonnement
Seint måndag kveld kunne Asbjørn Birkeland motta hyllest frå sine eigne under valvaken på Folkets Hus.

Utelukkar ikkje val-samarbeid

Abonnement
FrP må innsjå at valresultatet ikkje heldt til plass i kommunestyret.

FrP hårfint ute

Abonnement
Arbeidarpartiets ordførarkandidat Hallgeir Amdal må innsjå valnederlaget.

Ap: – Skrekkeleg skuffa

Abonnement
Full jubel i Sp-leiren på valvake etter at resultatet til kommunevalet i Sauda var klart.

100 % talt opp: 53,6 prosent til Sp

Abonnement
Senterpartiet på valvake: Ivar Johannes Handeland (frå venstre), Morten Maldal, Jane Nordhagen Ilstad og partiets styreleiar Eirik Birkeland.

75 % talt opp: Sp med 52 %

Abonnement
Politisk sekretær Solfrid Handeland håper at fleire deltar ved årets val samanlikna med lokalvalet for fire år sidan, då valdeltakinga var 67,6 prosent. Berit Fløgstad Berg var blant mange som gav sin stemme i Saudahallen i dag.

22 prosent stemte før valdagen

Abonnement
Næringsutvikling har blitt ei viktig politisk sak for dei politiske partia i kampen om nye arbeidsplassar.

Vil bruke meir på næringsliv

Abonnement
Asle Rafdal håper å få sette seg på båten ut Saudafjorden for å møte på Fylkestinget i den kommande fireårsperioden.

Tynt for Sauda til fylkesvalet

Dagfinn Birkeland i Sauda Høgre (til venstre) ber Høgres fylkesordførarkandidat Ole Ueland om støtte til YSK-linja. Ueland vil ikkje garantere noko nå, men avviser ikkje støtte.

Krev Sauda-støtte

Abonnement
Venninnene Eliane Svendsen Narmo (frå venstre), Eline Solbrekk Oddane og Kristina Steine var mest opptatte av hurtigbåttilbodet. For dei var det den viktigaste saka i skuledebatten på Sauda vidaregåande skule.
Båt i sentrum i skuledebatten: 

– Båten er viktigast

Abonnement
Samtlege sju lokale parti som stiller politiske lister i Sauda, bortsett frå Venstre, var representert i panelet da Pensjonistforbundet og Sauda Pensjonistforening onsdag inviterte til politisk debatt.

Ser behovet for meir eldreomsorg

Abonnement